Församlingsbrev

Advent/Jul 2015

Skriv ut

Jubileumsbrev från
S:t Paulus av Korset katolska församling

Advent/Jul 2015

Angeredsområdet, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum, Partille

Ladda ner PDF

 

 

Kära församlingsmedlemmar!

Från dagen för min installation som kyrkoherde den 13 september till mitt första församlingsbrev har det gått några veckor, men från min första ankomst till Angered den 31 januari flera månader. Jag har haft gott om tid, nästan ett år, att se församlingslivet i olika situationer. Församlingen har sin egen kyrkobyggnad, flera aktiva missioner och även Neokatekumenatet med ”Ad Gentes” verksamhet. Stora förväntningar på pastoralt engagemang kräver mycket av prästerna. Vi är tre bröder i kommuniteten: jag som kyrkoherde, br. Lukasz Lewczuk som kaplan, vilken börjat sin tjänst i Sverige i juni månad, och br. Adam Piasecki som rektor för Polska missionen i Göteborgs område. Vi själva behövde tid för att komma in i de nya rutinerna och etablera oss i denna församling. Det var inte så svårt - tack vare vänliga församlingsmedlemmar och anställda har vi lärt oss snabbt.

Just nu arbetar vi med kyrkans val till församlingens pastoral- och ekonomiråd – det är spännande att se mångas förväntningar och disponibilitet att ge sin tid och sina krafter för kyrkan. Församlingsmedlemmar från många länder med olika erfarenheter och visioner förväntar sig att bli respekterade och att kunna leva sin tro enligt egna behov i det nya landet. Vad kan vi ge er?  Jag tror, att det som vanligt är vår tid och oss själva som präster med våra egna brister och vår kunskap om livet, särskilt det andliga. Vi kommer överens om att kyrkan alltid måste vara öppen, så att ni kan komma utan hinder för att möta GUD. Det är han som tar hand om oss och leder oss på de bästa vägarna. Vi är också medvetna om att man kan planera mycket och ha bra idéer, men om församlingsmedlemmarna inte ställer upp, kan det inte fungera. Vi förväntar oss att vi skall lära känna varandra bättre och ha en öppen dialog med varandra för att tillsammans uppfylla GUDS vilja. Vi närmar oss snart det viktiga firande som är Advent och Jul, därför önskar jag er allt gott, riktiga andliga upplevelser och GUDS välsignelse.

 

Med hjärtliga franciskanska hälsningar: Pax et Bonum!!!

br. Andrzej Konopka OFMCap., kyrkoherde

 

 

 

Barmhärtighetens år inleds den 8 december

Den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas i Rom den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

I vår församling planerar vi att ha en HÖGTIDLIG MÄSSA tisdagen den 8 december kl. 18.30. – Alla är hjärtligt välkomna.

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtiga ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag.

 


 

Sankt Paulus av Korset församling 30 år
25 år sedan kyrkans invigning

Det har gått 30 år sedan katolska församlingen i Angered bildades och 25 år sedan S:t Paulus av Korset kyrka invigdes. Jag kunde inte vara med om jubileernas firande. Och jag är mycket tacksam att kapucinpater Andrzej Konopka, kyrkoherden i församlingen i Angered, har inbjudit mig att i samband med mitt personliga jubileum fira även dessa två årsfester. Kyrkoherden har också bett mig att skriva några rader och dela mina minnen från den tid då församlingen bildades och S:t Paulus av Korset kyrka byggdes. Och jag gör det mer än gärna.

Det var den 27 april 1979 som passionisterna kom överens med biskop Hubertus Brandenburg om att, förutom Johannesgården, ta hand om Trestadsområdet och en stadsdel i Göteborg. År 1982 flyttar pater Victor Doran, c.p. och några passionistsystrar till Hjällbo i Angeredsområdet. De hyr två lägenheter på Bergsgårdsgärdet i Hjällbo.

Den 29 november 1982 bestämde sig passionisterna för att satsa på Angered som den framtida församlingen. Men pater Victor dör plötsligt den 10 november 1983. Då ställdes frågan: Ska passionisterna fortsätta med sina planer angående Angered? Efter några diskussioner fattade man beslutet den 24 januari 1984 att pater Wojciech Seliga, c.p. flyttar till Angered och fortsätter med förberedelserna att upprätta en självständig församling. I slutet av februari 1984 flyttar pater Wojciech till Angered och den 4 mars firar han sin första mässa i Tomaskyrkan i Hammarkullen i Angeredsområdet.

Nu var diskussionerna i gång mellan passionisterna och Kristus Konungens kyrkoråd hur gränserna skulle gå mellan den gamla och den nya församlingen.

Angered blev en ny kapellförsamling. Kapellråd valdes. Pater Wojciech Seliga och det nya kapellrådet hade från allra första början en vision av en församling med en katolsk kyrka i Angered. Det resulterade i att pater Wojciech Seliga och kapellrådsledamöterna Gert Gelotte och Andrzej Jarzabek besökte Göteborgs fastighetskontor den 22 maj 1984 för att undersöka möjligheten att få en tomt för ett kyrkobygge. Kapellförsamlingen utvecklades snabbt.

Tiden var mogen att upprätta den nya församlingen, vilket gjordes av biskop Hubertus Brandenburg den 1 januari 1985. Pater Wojciech blev utnämnd till den förste kyrkoherden i Angereds församling. Församlingen fick namnet S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered. S:t Paulus av Korset som är passionistordens grundare, blev församlingens skyddshelgon. Församlingen bestod av c:a 2400 medlemmar av 58 olika nationaliteter.

Pater Wojciech firade söndagsmässor i Angered, Alingsås och Jonsered. I Angered firades den heliga mässan på söndagarna i Tomaskyrkan i Hammarkullen. Vi fick låna kyrkan av Missionsförbundet, ett frikyrkosamfund. Vardagsmässa firades i kapellet i passionistsystrarnas lägenhet. Passionistsystrarna tog hand om religionsundervisningen och liturgin på söndagarna.

Som tidigare sagts var kyrkoherde Wojciech Seliga tillsammans med kyrkorådet och passionistsystrarna från sina första dagar i församlingen inställda på att bygga en kyrka i Angered. Biskop Hubertus Brandenburg var positivt inställd till projektet. Den 1 december 1985 valdes en byggkommitté.

Myndigheterna i Göteborgs kommun var också mycket positivt inställda till bygget.

En drömtomt beviljades på en vacker bergskulle i Angered. Byggnadslovet beviljades. Biskop Brandenburg ansökte om bidrag hos Bonifatiuswerk.

Medlemmar i byggkommittén blev två arkitekter, Pierre der Hagopian och Josef Bandi, tillsammans med Curt Samfält, en tjänsteman i byggbranschen. Arkitekterna fick i uppdrag att göra ritningar för kyrkbygget i Angered. Uppdraget att bygga kyrkan fick byggfirman Skanska.

Den 30 maj 1988 togs det första spadtaget av biskop Hubertus Brandenburg tillsammans med kyrkoherde Wojciech Seliga, och många människor kom för att vara med om denna viktiga händelse. Schaktningsarbetet började den 20 december 1988. Den 24 augusti 1989 hade vi taklagsfest. Kyrkan invigdes och konsekrerades av biskop Hubertus Brandenburg på Kyndelsmässodagen den 2 februari 1990. Bland de många gäster som var med vid invigningsmässan var tjugotvå katolska präster, bland dem prelat Georg Wall, generaldirektor i Bonifatiuswerk i Tyskland. Bland de inbjudna gästerna var Svenska kyrkans stiftsbiskop Bertil Gärtner, landshövding Jan Matsson, tullgeneral Lars Åberg, pater Victor Dorans familj, passionistsystrar, både våra egna och de från England, några präster från Svenska kyrkan, representanter från Tomaskyrkan samt flera personer från Polen och andra församlingar.

Kyrkan i Angered uppvisar en av de märkligaste kyrkointeriörerna i Sverige med några värdefulla inventarier. Högaltaret, dopfunten och predikstolen är i enastående vacker granit. De blyinfattade kyrkfönstren föreställer tolv apostlar. De är målade och tillverkade av en polsk konstnär, Katarina Stasinska. Hennes berömde man Josef Stasinski har skulpterat tabernaklet. Bilden föreställer lärjungarna i Emmaus och är av brons. Samme konstnär har skulpterat dörrhandtagen med passionisternas kännetecken (ett hjärta med inskriften JXP = Jesu Kristi lidande, tre spikar och ett kors ovanför). De är också av brons. Mariastatyn är skulpterad i ett stycke trä av en italiensk skulptris - en kopia av statyn i Öja kyrka på Gotland från 1200-talet. Den anknyter till den gamla katolska traditionen under medeltidens historia i Sverige.

De vackra korsvägsbilderna är skulpterade av en konstnär som är medlem i församlingen, Jerzy Maliszewski. Förutom kyrkolokalen finns ett vardagskapell, kafferum, undervisnings- och expeditionslokaler.

I källarvåningen finns hobbylokal, kateketrum och skyddsrum för 180 personer, anpassat till olika aktiviteter. I övervåningen finns fyra små lägenheter för själasörjare. Det var en stor glädje för församlingen att ha sitt eget hem.

Så snart kyrkan och huset var byggda flyttade broder Gabriel Moran, c.p. från Jönköping till Angered. Han tog hand om kyrkans omgivning - med många buskar och blommor blev trädgården vackrare och vackrare för varje år. Allt planterat av broder Gabriel.

Även pater Patrick McKeown, c.p. och broder Francis Welsh, c.p. flyttade till Angered efter semestermånaderna 1990. Pater Patrick arbetade i församlingen och vid sidan av den vanliga själavården ägnade han sin tid åt att leda reträtter. Broder Francis hjälpte till med undervisningen. Med deras insats och hjälp växte och utvecklades församlingens verksamhet mer och mer för varje år. Särskilt glädjande var att mer än 20 kateketer ställde upp regelbundet i undervisningen.

Bönelivet fick sitt uttryck i bön av rosenkrans, korsvägsandakt, Jesu heliga Hjärtas andakt, stilla dagar under fastetiden, allt en viktig del av församlingens liv. Många personer har blivit upptagna i kyrkans fulla gemenskap genom passionisternas undervisning och omsorg. Men det mest glädjande är att församlingen alltid varit en levande församling, full av vänskap, kärlek, förståelse och uppoffringsvilja.

Pater Wojciech och pater Patrick firade också mässan regelbundet i Alingsås. Kapellförsamlingen i Alingsås hade S:ta Elisabeth av Ungern som sin skyddspatron. Församlingen har alltid haft ett fantastiskt fungerande råd. När den svenskfödda Moder Elisabet Hesselblad blev saligförklarad valde församlingen i Alingsås henne till sitt skyddshelgon.

Franciskusbröderna i Jonsered längtade efter att ha en kyrka i Jonsered. Och de lyckades få byggnadstillstånd och finansiell hjälp för att förverkliga sin dröm. Den vackra kyrkan invigdes av biskop Hubertus Brandenburg den 7 april 1990.

Pater Wojciech Seliga kunde inte fortsätta som kyrkoherde i församlingen på grund av sin hälsa. I detta läge tyckte passionisterna att det var bäst att be stiftet ta över ansvaret för församlingen i Angered. Från den 27 augusti 2000 är kapucinprästerna ansvariga för själavården i S:t Paulus av Korset församling.

Pater Wojciech Seliga flyttade till Helsingborg där han hjälper till i S:t Clemens katolska församling. Pater Patrick, broder Gabriel och broder Francis flyttade till England.

Församlingen i Angered och S:t Paulus av Korset kyrka har jag alltid i mina bästa tankar och minnen. Jag tackar de många församlingsmedlemmarna som med en otrolig offervilja har hjälpt mig att driva min verksamhet i församlingen och visat mig så mycket vänskap, godhet och kärlek.

Och jag ber alltid om Guds rika nåd och välsignelse för församlingen, kapucinbröderna och alla församlingsmedlemmar i S:t Paulus av Korset kyrka och församling.

Med varma hälsningar

pater Wojciech Seliga, c.p.

 


 

ADVENTSRETRÄTT 27 – 29/11 2015

Ledare – p. Christoph Hermann S.J.

Fredagen den 27 november

för alla

kl. 18.00 Betraktelse
Bikt – också under mässan

kl. 19.00 Mässa
kl. 20.00 Föredrag och samtal i cafeterian

 

Lördagen den 28 november

för ungdomar och aktiva församlingsmedlemmar

kl. 12.00 Betraktelse för ungdomar
kl. 12.45 Botandakt och bikt
kl. 14.00 Lunch
kl. 14.45 Film för ungdomar
kl. 14.45 – 15.30 Betraktelse: kateketer, bönegrupp för äktenskap och familj, pastoralråd, ekonomiråd, andra aktiva församlingsmedlemmar

för barn grupp 1 - 6 och alla

kl. 16.45 Barn och vuxna: Kort undervisning i kyrkan och därefter fika och julpyssel i undervisningssalarna.
kl. 17.15 Föräldrar: samtal med kyrkoherden
kl. 18.00 Botandakt och bikt
kl. 18.30 Mässa
kl. 19.30 Föredrag och samtal i cafeterian

 

Söndagen den 29 november

kl. 9.00 Den heliga mässan med predikan
(möjlighet till bikt)

kl. 10.30 Högmässa med predikan
(möjlighet till bikt)

kl. 12.00 – 12.30 Föredrag för barnen i ett av klassrummen. Under tiden kyrkkaffe för vuxna

 


 

 

ANGEREDS KATOLSKA FÖRSAMLING HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL 2015’s STORA JULBASAR

 

LÖRDAG den 5 december kl. 11.00-17.00
SÖNDAG den 6 december kl. 11.30-16.00


KATOLSKA ARTIKLAR, BARNPYSSEL,

LOPPMARKNAD, JULTORG, BARNTOMBOLA,

VUXENTOMBOLA, BAKVERK,

DELIKATESSER OCH JULKORG-LOTTERI.

NATIONELLA RÄTTER FRÅN:

FILIPPINERNA, LATINAMERIKA, POLEN OCH

VIETNAM.

Var med och upplev den fina stämningen, levande sången och musiken!

En del av vinsten går till Kyrkans sociala projekt i Yucatán, Mexico !

Hjälp oss att stödja!

 


 


 

 

 

ANGEREDS KATOLSKA FÖRSAMLING
Titteridammstigen 4 (nära Angered centrum)
Tel 031-3301000
www.stpaulus.se

 

 


 

MÄSSTIDER
JUL 2015 OCH NYÅR 2016


Tisdagen den 8 december – Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet.
Barmhärtighetens år inleds.
ANGERED: Högtidlig mässa kl. 18.30

Tisdagen den 22 december
ANGERED Tillfälle till bikt före jul: efter kvällsmässan kl. 18.00

Julafton, torsdagen den 24 december
ANGERED Mässa kl. 8.00 och Julnattens mässa kl. 23.00

Juldagen, fredagen den 25 december – Kristi födelse
ANGERED Mässa kl. 9.00 och högmässa kl. 10.30
ALINGSÅS Högmässa kl. 11.00
Mässa på polska kl. 18.00

Annandag Jul, lördagen den 26 december – Helige Stefanos dag
ANGERED Högmässa kl. 10.30
ALINGSÅS Högmässa kl. 11.00
Mässa på polska kl. 18.00

Söndagen den 27 december – Den Heliga Familjen
ANGERED Mässa kl. 9.00 och högmässa kl. 10.30
ALINGSÅS Högmässa kl. 11.00
Mässa på polska kl. 18.00

Nyårsafton, torsdagen den 31 december
ANGERED Tacksägelsemässa kl. 18.30, därefter tillbedjan fram till kl. 20.00

Nyårsdagen, fredagen den 1 januari – Maria Guds Moder
ANGERED Högmässa kl. 10.30. Ingen mässa kl. 9.00
ALINGSÅS Högmässa kl. 11.00

Trettondedag Jul, onsdagen den 6 januari – Heliga Tre Konungar
ANGERED Högmässa kl. 10.30. Ingen mässa kl. 18.30
ALINGSÅS Högmässa kl. 11.00

Från och med torsdagen den 7 januari firas mässorna som vanligt.

 


 

 

Alla våra församlingsmedlemmar önskas en fruktbärande Advent
och en välsignad Kristi födelses fest!

 

Expeditionstid i S:t Paulus av Korset församling

Tisdag - fredag kl. 09.00–15.00
Ingen expedition på måndagar

Tel: 031-3301000, Fax: 031–3301310

Titteridammstigen 4
424 68 ANGERED

www.stpaulus.se

Bankgiro 448-5058, swish-nummer 123 049 74 61

Vår hemsida är uppdaterad. Sök mer information på vår hemsida.

 

Kyrkoherde: br. Andrzej Konopka OFMCap. Tel: 0733-122403, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Kaplan: br. Lukasz Lewczuk OFMCap. Tel: 0737- 220983, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Rektor polska missionen: br. Adam Piasecki OFMCap. Tel: 031-7113155, 0709-388171, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen , hemsida: www.pmk-goteborg.se

Rektor kaldeiska missionen: f. Fadi Hana, tel: 0737-828736, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Rektor vietnamesiska missionen: f. Thaddeus Than, tel: 0707-771978, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen , hemsida: http://vietkatolik.se/

Rektor Alingsås kapellförsamling: br. Staffan Jakobsson TOR, tel: Tel 0733-297950, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

OBS! Vi är tacksamma om ni meddelar era nya adresser till församlingen om ni flyttar.

 


 

Besökare

Vi har 5 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it